Inden du søger

Fonden uddeler under en million kr. årligt og som regel i mindre portioner.

For fondens bestyrelse er det væsentligt, at så stort et beløb som muligt hvert år kan uddeles til fondens formål, hvorfor fonden har tilrettelagt sin virksomhed således, at administrationsudgifterne kan holdes på et minimum. Uddelinger fra fonden foretages derfor også normalt to gange om året med ansøgningsfrist henholdsvis 15. marts og 15. september.

Fonden støtter ikke projekter eller arrangementer, der er gennemført på uddelingstidspunktet, og personlige uddannelsesprojekter eller studierejser.