Inden du søger

Fonden uddeler under en halv million kr. årligt og som regel i mindre portioner.

For fondens bestyrelse er det væsentligt, at så stort et beløb som muligt hvert år kan uddeles til fondens formål, hvorfor fonden har tilrettelagt sin virksomhed således, at administrationsudgifterne kan holdes på et minimum. Uddelinger fra fonden foretages derfor normalt kun to gange om året med ansøgningsfrist henholdsvis 1. marts og 1. september.

Fonden støtter ikke projekter eller arrangementer, der er gennemført på uddelingstidspunktet, og personlige uddannelsesprojekter eller studierejser.

Fonden offentliggør navne og beløb på projekter, der får støtte, på hjemmesiden.

Læs fondens uddelingspolitik her