Om Fonden

Fondens baggrund er driften af KVINDERNES BYGNING, Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K. Læs mere om KVINDERNES BYGNING på www.kvindernesbygning.dk.

I 2006 oprettede KVINDERNES BYGNING på sit repræsentantskabsmøde Kvindernes Bygnings Fond med det formål at støtte kvindepolitiske formål i bred forstand til fremme af kvinders ligestilling i samfundet.

Uddelinger fra fonden sker to gange årligt – forår og efterår – på grundlag af ansøgninger, der er modtaget elektronisk i fondens administrationssystem GrantOne.

Ansøgningsfrist til fonden er henholdsvis 1. marts og 1. september, og ansøgere kan forvente svar 4-6 uger senere.