Bestyrelse

Bestyrelsen for Kvindernes Bygnings Fond har 5 medlemmer og 1 suppleant. 4 medlemmer og suppleanten udpeges af Kvindernes Bygnings repræsentantskab og Kvindernes Bygnings bestyrelse. Det femte medlem udpeges af fondsbestyrelsen.

Eva Aagaard Salling

Bestyrelsesmedlem

Grethe Fenger Møller

Bestyrelsesmedlem

Susanne Kirsten Larsen

Bestyrelsesmedlem

Helle Jarlmose

Bestyrelsesmedlem

Eva Catter

Bestyrelsesmedlem