Bestyrelse

Bestyrelsen for Kvindernes Bygnings Fond har 5 medlemmer og 1 suppleant. 4 medlemmer og suppleanten udpeges af Kvindernes Bygnings repræsentantskab og Kvindernes Bygnings bestyrelse. Det femte medlem udpeges af fondsbestyrelsen.

Karen Arpe

Formand

Grethe Fenger Møller

Bestyrelsesmedlem

Susanne Kirsten Larsen

Bestyrelsesmedlem

Helle Jarlmose

Bestyrelsesmedlem

Randi Løsekraut

Bestyrelsesmedlem

Eva Aagaard Salling

Suppleant