Bestyrelse

Bestyrelsen for Kvindernes Bygnings Fond består af fem medlemmer samt en suppleant. Tre medlemmer og suppleanten vælges af Kvindernes Bygnings repræsentantskab og Kvindernes Bygnings bestyrelse. De resterende to medlemmer udpeges af fondsbestyrelsen.

Eva Aagaard Salling

Bestyrelsesmedlem

Grethe Fenger Møller

Bestyrelsesmedlem

Susanne Kirsten Larsen

Bestyrelsesmedlem

Helle Jarlmose

Bestyrelsesmedlem

Eva Catter

Bestyrelsesmedlem