Formål

Kvindernes Bygnings Fond har som formål at støtte kvindepolitiske initiativer og projekter, som ved deres indhold tager sigte på at fremme kvinders ligestilling i bred forstand. Støtte kan gives til enkeltpersoner, foreninger, organisationer m.v., når der er tale om en klar kvindepolitisk ide/målsætning i projektet. Det er således ikke tilstrækkeligt, at projektet handler om kvinder eller udføres af kvinder.

Fonden kan tillige uddele hæderspriser til enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder.